Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2020

Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"

July 24 2019

7278 a099 390

July 22 2019

(again
love I slowly
gather
of thy languorous mouth the

thrilling
flower)

						
— E.E. Cummings, Amores (III)

July 01 2019

April 29 2019

No culture of the mind is enough to make a garden out of your soul.
— Jung, "The Red Book"

October 14 2018

1249 be2a 390
Reposted fromuoun uoun viadojenka dojenka

October 10 2018

Plejady to gwiazdozbiór już październikowy.

Spokojnym tokiem płynąc losy twoje iści.

Powoli wyjdź przed bramę, nie odwracaj głowy,

I zerwij parę złotych, poranionych liści.

Proch ci zostaje w dłoni, rozwiewa się, ginie,

I słyszysz tylko ogród, co dyszy jak chory.

Złociste liście zginą i jesień ta zginie,

I złe — i dobre nawet — miną gwiazdozbiory.

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym

w mroku

Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka?

Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku,

Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka?

— J. Iwaszkiewicz, "Plejady (fragment)"
1342 f75e 390
Among the South Slavs, a girl will dig up the earth from the footprints of the man she loves and put it in a flower-pot. Then she plants in the pot a marigold, a flower that's thought to be fadeless. And as its golden blossoms grow and bloom and never fade, so shall her sweetheart's love grow and never, never die.
— J. Frazer, "The Golden Bough"
Reposted bydojenkaquotes

October 08 2018

4958 efc4 390

September 22 2018

»Coś tam przyniósł? « - pytał, zapalając papierosa. »Opowiadanie «. »Wieleż ma stron? «. »Dwanaście «. Kornel się rozmarzał, jego jasne oczy stawały się jeszcze jaśniejsze; zaciągał się głęboko i mówił: »Piękny rozmiar «
— Jerzy Pilch o Kornelu Filipowiczu

September 20 2018

4094 49da 390
Reposted frompeper peper viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere

September 13 2018

- Znalazłem wyjątkowo interesujące zajęcie. Spacerowałem wzdłuż Sekwany licząc do tysiąca, po czym wracałem w to samo miejsce i liczyłem od początku. Wchodząc tu po schodach pomyślałem, że jeśli wejdę na ostatni stopień lewą nogą, jestem człowiekiem przegranym. Nic z tego, wszedłem prawą.
- Co skłoniło cię do podobnych ćwiczeń?
- Rozpacz.
— R. Bresson, "Damy z Lasu Bulońskiego"
2033 03d7 390

August 21 2018

- Jak im ładnie coś opowiemy, może się wzruszą.
- Ale co?
- Cokolwiek. O upadku Konstantynopola, o samobójstwie Nicolasa de Staël. A może o Williamie Wilsonie, jak spotkał swojego sobowtóra i chciał go zabić. Gdy to zrobił, zrozumiał, że zabił samego siebie, a sobowtór żył sobie dalej.
— J. L. Godard, "Szalony Piotruś"
5611 3ac5 390
- Dużo Pan mówi, to męczące.
- To prawda, ludzie samotni zawsze dużo mówią.
— J. L. Godard, "Szalony Piotruś"

August 16 2018

6217 823d 390
6214 a675 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl