Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Oparcie, które znajdowaliście w zmysłach, oparcie, które wasze zmysły znajdowały w świecie, oparcie, które znajdowaliście w ogólnym wrażeniu bycia. Ono słabnie. Dokonuje się zakrojony na szeroką skalę nowy podział wrażliwości, która wszystko udziwnia, podział skomplikowany, bezustanny. Mniej odczuwacie tu, a więcej tam. Jakim „tu”? Jakim „tam”? W dziesiątkach „tu”, w dziesiątkach „tam” wam nieznanych. W strefach nieznanych, które były znane. W strefach lekkich, które były przygniatające. Nie docieracie już do samych siebie, a rzeczywistość i przedmioty, tracąc swoją masywność, sztywność, przestają stawiać poważny opór wszechobecnej przekształcającej zmienności.
— H. Michaux, "Connaissance par les gouffres"

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl