Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

6217 823d 390
6214 a675 390
Istnieją tak głębokie marzenia, marzenia, które pomagają nam tak głęboko zstąpić w nas samych, że uwalniają nas one od naszej własnej historii. Uwalniają nas od naszego imienia. Dzisiejsze samotności przywracają nas naszym pierwszym samotnościom. Te pierwsze samotności - samotności dziecka - pozostawiają w niejednej duszy niezatarte ślady. Wszelkie życie uwrażliwione jest na marzenie poetyckie, a marzenie take zna cenę samotności.
— G. Bachelard, "Poetyka Marzenia"
Reposted byel-kaktus el-kaktus

August 03 2018

0624 c773 390

July 30 2018

I would like to live in order to write. Not to think of anything else other than to write. I am not after love nor money. I don’t want to think nor decently build my life. I want peace: to read, to study, to earn some money so that I become independent from my family, and to write.
— A. Pizarnik, "Dziennik", 03.05.1959
1680 c273 390
1032 9b85 390

July 28 2018

Tak, jak było z nim, zacznę zapominać Twoje oczy.
Potem, tak, jak było z nim, zapomnę Twój głos.
Potem, tak, jak było z nim, zapomnę Cię całkowicie, powoli.
Staniesz się piosenką.
— "Hiroshima, moja miłość"
4132 bfc3 390
Będziemy żałować dnia, który minął z czystym sumieniem i dobrą wolą. Nic nie będziemy mogli zrobić, tylko żałować dnia, który minął. Czas będzie płynął. Jedynie czas. I przyjdzie taki czas, kiedy nie będziemy w stanie nazwać tego, co nas łączy.
To, co nas łączyło stopniowo znikie z naszej pamięci, zupełnie.
— "Hiroshima, moja miłość"

July 09 2018

2184 aab4 390
Latami nie oglądać słońca, bać się światła dziennego... I po co?  Po co to nieszczęście?
— A. Tarkowski, "Nostalgia"
Reposted byrudoscitake-carefreewaytobecontinuedzupsoninthemiddleofnowheregingerowaa
2179 62d1 390

July 05 2018

3311 56e4 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viarudaizia rudaizia

July 02 2018

Cause it's okay if everyday
Is not the same way
It's just another way
That everyday is not the same
— Galaxy 500, "Another Day"
5021 3a59 390

July 01 2018

Deixe-me ir
Preciso andar
Vou por aí a procurar
Rir pra não chorar
Se alguém por mim perguntar
Diga que eu só vou voltar
Depois que me encontrar

Quero assistir ao sol nascer
Ver as águas dos rios correr
Ouvir os pássaros cantar
Eu quero nascer
Quero viver
— Cartola, "Preciso me encontrar"

June 26 2018

6411 843a 390
Reposted bycharlotte99insanedreamerpchamtensyfjethrafashionettelikeknivesconsti3oxygeniumapatycznalottibluebellmaryjanejanisgreenka2000kindofnightmareLimysoulaffascinantemiieciuuniskowoolvidomietta-worldmizeriamyslodsiewniabeeth12czerwcabeliveinmeinfrezjaapluzynaxmoshixjustonebulletpure-blisscherimoyaMrLokatyMezameinayaanuszka
6398 7386 390
Reposted byinsanedreamerFlowialiuszcaramelsanddebris

June 19 2018

What counts in the conversation is the visit: the other come, I come. It is an experience of interruption - that is, of infinite separation.

— J. Derrida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl