Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2018

9706 807e 390
Reposted fromink ink viasarazation sarazation

January 10 2018

We adore chaos because we love to produce order.
— M.C. Escher
Reposted byohhmarigold ohhmarigold
3581 06d5 390

November 28 2017

Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku vianirvitii nirvitii

November 22 2017

Surrealiści krążą po mieście na chybił trafił. Poznają i rozumieją Paryż, wędrując po nim. Ich "hermeneutyczne" wałęsanie się można by porównać do automatycznych rysunków z "Esprits et mediums" Theodore'a Flournoy, nałożonych na mapę Paryża; zostawiali oni podobne ślady.
— P. Cornell, "Drogi do Raju"
9538 0c4a 390

November 21 2017

2578 f12d 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaCannonball Cannonball
Zakochani powtarzają często, iż nie wiedząc o tym, szukali się nawzajem przez całe życie, że znali się już przedtem, nim się spotkali po raz pierwszy i że ich szczęśliwy traf dowodzi, że zawsze będą razem. Aby oszczędzić im takich ciągów słów lub je skrócić, proponują, by wymawiali tylko "nocomoco", albo - jeśli bardziej cenią swój czas - "mapu" lub po prostu "pu".
— J. L. Borges, "Kroniki Bustosa Domecqa"
Reposted byzielono zielono

November 18 2017

9499 9460 390

November 07 2017

W umyśle znajduje się otchłań myśli, akademia spekulacji (...), chaos snów, niezliczone rzeczy, z powodu których żywa głowa  nie może nigdy uznać za swe odbicie głowy wyrzeźbionej.
— P. Camporesi, "Laboratoria Zmysłów"

November 06 2017

Reposted fromworst-case worst-case viahormeza hormeza

October 24 2017

0105 1bfd 390
Reposted frommerkaba merkaba viaIMS IMS

October 18 2017

Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

September 12 2017

Jeśli w życiu nic już się nie zgadza, rozsypują się również słowa.
— H. Muller
4021 9613 390
6840 025d 390
... as years went on, you began to fail better.
— S. Beckett
6828 2f5a 390

September 11 2017

Oparcie, które znajdowaliście w zmysłach, oparcie, które wasze zmysły znajdowały w świecie, oparcie, które znajdowaliście w ogólnym wrażeniu bycia. Ono słabnie. Dokonuje się zakrojony na szeroką skalę nowy podział wrażliwości, która wszystko udziwnia, podział skomplikowany, bezustanny. Mniej odczuwacie tu, a więcej tam. Jakim „tu”? Jakim „tam”? W dziesiątkach „tu”, w dziesiątkach „tam” wam nieznanych. W strefach nieznanych, które były znane. W strefach lekkich, które były przygniatające. Nie docieracie już do samych siebie, a rzeczywistość i przedmioty, tracąc swoją masywność, sztywność, przestają stawiać poważny opór wszechobecnej przekształcającej zmienności.
— H. Michaux, "Connaissance par les gouffres"
9007 da13 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl