Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2019

No culture of the mind is enough to make a garden out of your soul.
— Jung, "The Red Book"

March 27 2019

A w serce moje wstąpił wiatr,
I tam on zamieszkał i szumi.
— E. Stachura
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viadojenka dojenka

October 14 2018

4477 530a 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viadojenka dojenka
1249 be2a 390
Reposted fromuoun uoun viadojenka dojenka

October 10 2018

Plejady to gwiazdozbiór już październikowy.

Spokojnym tokiem płynąc losy twoje iści.

Powoli wyjdź przed bramę, nie odwracaj głowy,

I zerwij parę złotych, poranionych liści.

Proch ci zostaje w dłoni, rozwiewa się, ginie,

I słyszysz tylko ogród, co dyszy jak chory.

Złociste liście zginą i jesień ta zginie,

I złe — i dobre nawet — miną gwiazdozbiory.

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym

w mroku

Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka?

Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku,

Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka?

— J. Iwaszkiewicz, "Plejady (fragment)"
1342 f75e 390
Among the South Slavs, a girl will dig up the earth from the footprints of the man she loves and put it in a flower-pot. Then she plants in the pot a marigold, a flower that's thought to be fadeless. And as its golden blossoms grow and bloom and never fade, so shall her sweetheart's love grow and never, never die.
— J. Frazer, "The Golden Bough"
Reposted byquotesdojenka

October 08 2018

4958 efc4 390

September 22 2018

»Coś tam przyniósł? « - pytał, zapalając papierosa. »Opowiadanie «. »Wieleż ma stron? «. »Dwanaście «. Kornel się rozmarzał, jego jasne oczy stawały się jeszcze jaśniejsze; zaciągał się głęboko i mówił: »Piękny rozmiar «
— Jerzy Pilch o Kornelu Filipowiczu

September 20 2018

4094 49da 390
Reposted frompeper peper viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere

September 13 2018

- Znalazłem wyjątkowo interesujące zajęcie. Spacerowałem wzdłuż Sekwany licząc do tysiąca, po czym wracałem w to samo miejsce i liczyłem od początku. Wchodząc tu po schodach pomyślałem, że jeśli wejdę na ostatni stopień lewą nogą, jestem człowiekiem przegranym. Nic z tego, wszedłem prawą.
- Co skłoniło cię do podobnych ćwiczeń?
- Rozpacz.
— R. Bresson, "Damy z Lasu Bulońskiego"
2033 03d7 390

August 21 2018

- Jak im ładnie coś opowiemy, może się wzruszą.
- Ale co?
- Cokolwiek. O upadku Konstantynopola, o samobójstwie Nicolasa de Staël. A może o Williamie Wilsonie, jak spotkał swojego sobowtóra i chciał go zabić. Gdy to zrobił, zrozumiał, że zabił samego siebie, a sobowtór żył sobie dalej.
— J. L. Godard, "Szalony Piotruś"
5611 3ac5 390
- Dużo Pan mówi, to męczące.
- To prawda, ludzie samotni zawsze dużo mówią.
— J. L. Godard, "Szalony Piotruś"

August 16 2018

6217 823d 390
6214 a675 390
Istnieją tak głębokie marzenia, marzenia, które pomagają nam tak głęboko zstąpić w nas samych, że uwalniają nas one od naszej własnej historii. Uwalniają nas od naszego imienia. Dzisiejsze samotności przywracają nas naszym pierwszym samotnościom. Te pierwsze samotności - samotności dziecka - pozostawiają w niejednej duszy niezatarte ślady. Wszelkie życie uwrażliwione jest na marzenie poetyckie, a marzenie take zna cenę samotności.
— G. Bachelard, "Poetyka Marzenia"
Reposted byel-kaktus el-kaktus

August 03 2018

0624 c773 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl